Lyrics

Msalaba Ndio Asili Ya Mema Lyrics

Msalaba Ndio Asili Ya Mema by Angela Chibalonza is a strong and passionate song that reminds us of Jesus Christ’s ultimate sacrifice for our redemption. The title of the song translates to “The Cross Is the Source of Goodness,” and it speaks of the cross’s redeeming power and the hope it provides to those who believe.

Msalaba Ndio Asili Ya Mema Lyrics

“Sioni haya kwa Bwana,
Kwake nitang’ara!
Mti wake sitakana,
Ni neno imara.

Chorus
Msalaba ndio asili ya mema,
Nikatua mzigo hapo;
Nina uzima, furaha daima,
Njoni kafurahini papo.

Kama kiti chake vivyo,
Ni yake ahadi
Alivyowekewa navyo,
Kamwe, havirudi.

Click Here To Download

Bwana wangu, tena Mungu,
Ndilo jina lake!
Hataacha roho yangu,
Wala kunikana.

Atakiri langu jina,
Mbele za Babaye,
Anipe pahali tena,
Mbinguni nikae “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *